Thursday, August 19, 2010

IMPLIKASI TEORI BEHAVIORISME TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.

1.  Guru hendaklah menetapkan maklumat yang spesifik. 
 •      Matlamat akhir proses pembelajaran hendaklah dinyatakan dengan jelas.
 •      Matlamat tersebut hendaklah yang realistik dan boleh dicapai.

2.    Guru juga hendaklah menetapkan objektif bagi setiap langkah pengajaran. 
 •      Objektif hendaklah khusus. 
 •      Satu objektif bagi satu langkah kecil.

3.    Buat analisis tugasan. 
 •      Pecahkan tugasan pembelajaran kepada langkah- langkah kecil.

4.    Sedikan langkah pengajaran secara berperingkat. 
 •      Satu aktiviti khusus bagi satu langkah pengajaran. 
 •      Susunan langkah hendaklah secara progresif/ ansur maju. 
 •     Penguasaan langkah awal perlu dipastikan sebelum berpindah kepadaa langkah seterusnya.

5.    Aplikasi teknik dan peneguhan yang sesuai. 
 •      Peneguhan berterusan semasa proses pembentukan tingkah- laku. 
 •      Peneguhan berkala selepas tingkah- laku dikuasai.
 •      Berdasarkan masa : masa tetap dan masa berubah 
 •      Berdasarkan kandungan : nisbah tetap dan nisbah berubah

6.    Aplikasi hukukm kesediaan. 
 •      Kaitkan pembelajaran baharu dengan pengetahuan sedia ada. 
 •      Sediakan situasi yang merangsangkan. 
 •      Cungkil rasa ingin tahu/ motivasi pelajar.


7.    Aplikasi hukum latihan. 
 •      Banyakkan pengulangan dan latih tubi. 
 •      Sediakan latihan yang banyak dan pelbagai.

8.    Aplikasi hukum kesan/ akibat. 
 •      Adakan aktiviti pengukuhan. 
 •      Pilih dan aplikasi peneguhan yang sesuai. 
 •      Amalkan teknik hukuman dan ganjaran.

9.    Sediakan amalan disiplin bilik darjah yang mesra. 
 •      Amalan rutin belajar. 
 •      Amalan rutin keceriaan. 
 •      Peraturan bilik darjah yang positif. 
 •      Amalan dinamika kumpulan. 
 •      Pembelajaran koperatif dan kolaboratif. No comments:

Post a Comment