Sunday, August 22, 2010

TEORI PELAZIMAN OPERAN - THORNDIKE   


Pemerhatian berdasarkan eksperimen Thorndike


 
  • Melalui eksperimen ini, Thorndike berpendapat bahawa pembelajaran berlaku hasil daripada gabungan antara S-R, iaitu stimulus (rangsangan) dan response (gerak balas).
  • Semakin banyak percubaan untuk membuka pintu, semakin singkat masa yang diambil oleh kucing tersebut untuk keluar dari sarang.Tiga Prinsip Pembelajaran Thorndike


Implikasi teori Thorndike dalam pengajaran dan pembelajaran ialah :
1.     Meningkatkan tahap kesediaan belajar. Pada masa yang sama, guru perlu memainkan peranan dalam menggunakan motivasi yang sesuai. 
2. Mengukuhkan pertalian antara ransangan dan gerak balas pelajar dengan memperbanyakkan aktiviti latihan, ulangkaji, aplikasi serta pengukuhan dalam keadaan yang menyeronokkan.
3.    Guru juga perlu memberikan ganjaran atau peneguhan untuk respons atau gerak balas yang betul daripada pelajar. Antara peneguhan yang boleh digunakan ialah peneguhan social dan material.
4.    Menekankan pemberian peluang kepada pelajar untuk menikmati kejayaan dalam pembelajaran mereka.

VIDEO : Eksperimen "Puzzle Box" oleh Thorndike.


2 comments: