Saturday, August 21, 2010

ANALISIS TEKNIK SWOT TEORI BEHAVIORIS

KEKUATAN ( STRENGTH )
 1. Kekuatan yang terdapat dalam teori behavioris ialah teori ini mementingkan kemahiran lisan berbanding kemahiran-kemahiran yang lain. Contohnya, guru perlu mengajarkan kemahiran lisan terlebih dahulu dan memberikan penekanan kepada kemahiran lisan melalui latih tubi serta dilakukan secara intensif.
 2. Guru perlu menyusun bahan pengajaran dari mudah ke susah. contohnya, hukum tatabahasa yang diajar oleh guru tidak perlu dipelajari secara formal. pengajaran dan pembelajaran harus bermula dengan unit yang terkecil dan disusuli unit yang lebih besar. latih tubi yang diberikan mengikut tahap mudah hingga ke tahap yang lebih susah.
 3. Guru boleh mempelbagaikan ransangan dan aktiviti tindak balas. Guru boleh menyediakan bahan bantu mengajar seperti gambar-gambar supaya pelajar dapat memberikan tindak balas dan ransangan. Guru juga perlu memberikan ganjaran kepada tindakan yang betul supaya murid mengulang tindak balas yang betul sehingga menjadi tindakan bersifat automatis.
 4. Ganjaran akan mengukuhkan sesuatu perlakuan bahasa. Contohnya, ibu menepuk tangan sambil menyebut perkataan pandai jika kanak-kanak menyebut dengan betul anggota badan tertentu yang ditunjukkan oleh ibu.
 5. Kesilapan bahasa dapat diperlbetulkan dengan segera dan bahasa yang betul diperkukuhkan dengan segera untuk mengelakkan menjadi tabiat dan mengukuhkan tabiat yang betul.
 6. Rumusan tentang sesuatu yang dipelajari diperoleh melalui peniruan dan latih tubi yang berterusan. 
 7. Prinsip ransangan dan gerak balas dapat membentuk perlakuan bahasa yang diingini. ia bermula daripada stimulus yang menyebabkan respon dan mendapat ganjaran.
KELEMAHAN ( WEAKNESS )

 1. Bagi teori pelaziman operan, Teori ini hanya menekan pada satu kaedah sahaja iaitu mesti menggunakan kaedah cuba jaya iaitu cuba-ralat atau memilih dan menghubungkait untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Ini dapat dibuktikan apabila seseorang murid itu tidak mempunyai keazaman yang kuat untuk mencuba kaedah ini, maka, gerak balas positif tidak mungkin akan terhasil. Kaedah ini hanya akan digunakan sekiranya murid tersebut berada dalam keadaan terdesak.
 2. Pembelajaran tidak akan berkesan jika murid tidak bersedia dan dipaksa untuk belajar. Pembelajaran juga tidak akan berlaku jika tiada ransangan yang diberikan kepada murid tersebut. Sememangnya gerak balas yang diberikan oleh murid akan bertambah baik sekiranya murid tersebut diberikan ganjaran yang bersesuaian. Namun begitu sekiranya ganjaran tersebut diberikan secara berlebihan, kesan gerak balas yang negatif mungkin akan terhasil. Sebagai contoh, murid akan bersifat riak dan bangga diri sekiranya mereka mendapat pujian yang berlebihan.
 3. Peneguhan negatif yang diberikan oleh guru akan menghasilkan tingkah laku murid yang diingini, tetapi ia akan membawa kesan yang tidak menyeronokkan kepada murid tersebut.
 4. Selain itu,bagi teori pelaziman klasik, kelemahan yang terdapat dalam teori ini ialah pelaziman memerlukan masa yang panjang. Dalam teori ini, pelaziman dapat diwujudkan hanya dengan pengulangan latihan yang banyak kali. Hal ini disebabkan pelaziman hanya akan wujud setelah latihan yang berterusan dalam suatu tempoh masa yang telah ditetapkan. Sebagai contohnya, dalam mengamalkan sesuatu pelaziman, guru harus memberikan latihan sehingga wujudnya pelaziman.
 5. Tambahan pula, pelaziman tetap akan berlanjutan sehingga terdapat disentisasi bersistematik ataupun kaedah lain yang menghilangkan pelaziman tersebut.. Setelah wujudnya pelaziman, pelaziman tersebut akan berlanjutan selamanya. Sebagai contohnya, jikalau murid telah mempunyai pelaziman yang negatif, adalah amat susah untuk menghilangkan pelaziman ini jikalau tanpa sebarang tindakan pemulihan diambil.
ANCAMAN ( THREAT)

Pandangan Nativisme
Pandangan ini diwakili oleh Noam Chomsky. Ia berpendapat bahwa penguasaan bahasa pada anak-anak bersifat alamiah atau nature. pandangan ini tidak berpendapat bahawa lingkungan punya pengaruh dalam pemerolehan bahasa, melainkan menganggap bahwa bahasa merupakan pemberian biologis, sejalan dengan terbukanya kemampuan lingual yang secara genetis telah di programkan.
Kaum nativis berpendapat bahawa bahasa itu terlalu kompleks dan rumit, sehingga mustahil dapat dipelajari dalam waktu singkat melalui metode seperti peniruan atau imitation. Dan setiap anak dilahirkan dengan dibekali “alat pemerolehan bahasa” (language acquisition device (LAD). Alat ini yang merupakan pemberian biologis yang sudah di programkan untuk merinci butir-butir yang mungkin dari suatu tata bahasa. LAD dianggap sebagai bagian fisiologis dari otak yang khusus untuk memproses bahasa, dan tidak punya kaitan dengan kemampuan kognitif lainnya.

3 comments:

 1. terima kasih ilmu yang dikongsi dapatlah saya menyiapkan tugasan.

  ReplyDelete
 2. terima kasih atas info yang banyak membantu saya dalam menyiapkan tugasan... mohon share...

  ReplyDelete